کاردستی کودکانه

بازی های دست ورزی

افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش مهارت های دست ورزی‌ و سرگرمی سرگرمی افزایش هماهنگی چشم و دست تقویت ماهیچه های ظریف تقویت هماهنگی بین چشم و دست حفظ تعادل بین دو نیم کره مغز بالا بردن دقت و تمرکز

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن