آموزش پیش دبستانی در منزل

آموزش پیش دبستانی در منزل برای همه فرزندان ایران به صورت رایگان شامل اموزش مفاهیم نوشتن و خواندن و ریاضی و علوم پیش دبستانی