بازی های حرکتی

game12

بازی های دست ورزی

افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش مهارت های دست ورزی‌ و سرگرمی سرگرمی افزایش هماهنگی چشم و دست تقویت ماهیچه های ظریف تقویت هماهنگی بین چشم و دست حفظ تعادل بین دو نیم کره مغز …

بازی های دست ورزی ادامه »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن