افزایش هوش کودکان

کودک باهوش من

کودک باهوش داشته باشیم.

همواره در مهد کودک و پیش دبستانی نوید صدرا اصفهان اساس ارزیابی نواموزان ،ارزیابی نواموز باخودش است ،با توجه به توانایی نواموز و انتخاب روش صحیح اموزشی میتوان اموزش خوبی به کودکان ارائه کرد، مقایسه عملکردکودکان با یکدیگر کار اشتباهی …

کودک باهوش داشته باشیم. ادامه »

به بالای صفحه بردن