عوامل بددهنی کودکان

۱)الفاظ رکیک و زشت در فرهنگ خانواده مرسوم بوده که در این صورت کودک با تقلید مستقیم به این تقلید ناپسند گرایش پیدا میکند.
۲)در بعضی از مواقع خانواده به طور ناخواسته زمینه ای ایجاد میکندکه در آن کودک یا نوجوان دچار عصبانیت و خشم شدید میشود و همین امراعصاب او را دچار اختلال کرده و ناخاسته الفاظ زشت بر زبان وی جاری میشود. بنابراین تا جایی که امکان دارد باید کوشید زمینه های عصبانیت را از بین برد.
۳)مواقعی پیش می آیدکه کودکان تنها وقتی بادوستانشان گرم صحبت میشوند از عبارت زشت و ناپسند استفاده می کنندکه این امر باعث ناراحتی و رنجش والدین میشود که ایشان را متوجه رفتار دوگانه فرزندشان در جمع خانواده و دوستانش میسازد و برایشان مشخص نیست که ایراد و اشکال در کجاست و چه بایدکرد؟


راه حل های اصلاح بدزبانی کودک


۱)وقتی فرزند خردسال و شیرین زبان شما کلمه زشتی را بر زبان جاری می کند شادمانی نکنید و مغلوب احساسات خود نشوید و همان لحظه با آرامش به او بفهمانید که سخنش ناپسند است.
۲)به فرزندتان بیاموزید چه کارهای از لحاظ اجتماعی صحیح است وقتی جوکی بی ادبانه گفته می شود آرامش خود را حفظ کنید به چشمان فرزندتان نگاه کنید وبا صدایی جدی بگویید:《این کاردرست نیست》. به یادداشته باشید که احتمالا همچنان این کلمات را به دوستانش میگوید چرا که همه آنها در مرحله ای یکسان از رشد قرار دارند.
۳)اگر ناسزاگویی برایش عادت شده است به او بیاموزیدکه تا مدتی واژه های زشت را درذهن خود یا زیر لب و آرام بگویید و در صورت استمرار بددهنی از سازو کارهای بازدارند به ویژه کاستن از عوامل دوست داشتنی بکاهید.
۴)به برنامه های تلوزیونی که کودکتان مشاهده می کند،دقت کنید ممکن است این رفتارها را از این منابع یاد گرفته باشد در این صورت به او بگویید که بین آن برنامه و رفتار او ارتباط نزدیک وجود دارد و اگر این الفاظ و کلمات ادامه پیدا کند دیدن این برنامه راممنوع می کنید.
۵)به اوبگویید فحش دادن و بددهنی ،احساسات دیگران را جریحه دار می کندو آنها را از ما متنفر می سازد و دوستی ها را از بین می برد.
🍀مولف:حدیث مهدی زاده🍀

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *