هوش های چندگانه گاردنر

در سال 1983 هاوارد گاردنر تئوری هوش های چند گانه را مطرح ساخت و عرصه ی تعلیم و تربیت را به كلی دگرگون ساخت. او معتقد بود كه انسان دارای هوش های زیادی می باشد. هوش های چندگانه گاردنر عبارتنداز:

1- هوش بدنی- جنبشی  
2- هوش بین فردی
3- هوش كلامی –زبانی
4- هوش منطقی-ریاضی
5- هوش درون فردی
6- هوش فضایی
7- هوش موسیقایی،  
8- هوش طبیعت گرا
9- هوش وجود شناسی
 
این نظریه هوش های چندگانه گاردنر می گوید كه انسان ها دارای تمام این هوش ها هستند اما تركیب این هوش ها در نزد افراد متفاوت است. یكی ممكن است در هوش منطقی – ریاضی قوی باشد و دیگری در هوش موسیقیایی.

هوش چندگانه گاردنر
هوش چندگانه گاردنر

 با این فرضیه مربیان تعلیم و تربیت بار سنگینی را به دوش خواهند داشت. اولین وظیفه ی آنان شناخت استعدادها و توانایی های دانش آموزان خود می باشد و قبول این نكته كه آنها افرادی منحصر به فرد و بی همتا هستند و در گام دوم متناسب ساختن روش های تدریس با این استعدادهای متنوع می باشد.

 گاردنر 9 جنبه هوش را به شرح  زیر توصیف کرده است: 

هوش کلامی/ هوش زبانی

جنبه کلامی / زبانی هوش های چندگانه گاردنر توانایی فکر کردن ،حساسیت به وزن ها، و معانی کلمات، استفاده از واژه ها(نویسندگان، روزنامه نگاران، سخنرانان و شعرا)

هوش زبانی/کلامی
هوش کلامی/زبانی

هوش ریاضی/ هوش منطق

توانایی انجام عملیات ریاضی،حساسیت به طرح ها منطقی و عددی، توانایی درک کردن زنجیره های طولانی استدلال (دانشمندان، مهندسان، حسابداران و ریاضی دانان)

هوش دیدی – فضایی – مکانی

توانایی تجسم سه بعدی(معمارها،نقاش ها، مجسمه سازها و دریانوردها)

هوش موسیقیایی – ریتمیک – موزون

حساسیت به صداهای زیر و بم، ملودی، ضرب آهنگ (آهنگ سازها، نوازندگان و شنونده های حساس)

هوش موسیقیایی
هوش موسیقیایی

هوش حرکتی، جسمی

توانایی کنترل کردن حرکات بدن، کار کردن با اشیاء و قابلیت جسمانی بالا(ورزشکاران وصنعت گرها)

هوش برون فردی

توانایی درک دیگران و تعامل مناسب با آن ها(معلم های موفق ،متخصصان بهداشت و روان درمان گران، فروشندگان و رهبران)

هوش درون فردی

 توانایی درک احساسات، شناسایی ضعف و امیال خود و کنترل آن ها، اداره موفق زندگی شخصی(عالمان دینی و روان شناسان)

هوش درون فردی
هوش درون فردی

هوش طبیعت گرایانه

توانایی مشاهده و درک طبیعت، حساسیت به گیاهان، جانوران و محیط زیست(کشاورزان، زیست شناسان و پزشکان)

هوش وجود شناسی

گاردنر در قرار دادن این نوع هوش در زمره ی هوش های دیگر تردید دارد اما از آن به عنوان”توجه به مسائل غائی انسان” نام می برد.

گاردنر معتقد است:”همه ی آدم ها نمی توانند در هر 8 جنبه هوش، قوی باشند، تنها با آموزش می توان یک یا چند حیطه ی آن را تقویت کرد.” وی آموزش و رشد همه ی حیطه ها را تلف کردن زمان و انرژی می داند

تالیف :سرکار خانم الناز خاشعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *