پرخاشگری

IMG E1596

راهکارهای برخورد با پرخاشگری کودکان…
☘همه کودکان امکان دارد پرخاشگری کنندپس نگران نباشید…
☘هر کودکی بلاخره دوره های از نافرمانی وخودسری راتجربه میکندو در این شرایط وظیفه شماست که اوضاع را کنترل کرده و اگاهانه رفتارکنید توجه داشته باشید راهی راکه برای کنترل رفتارکودکتان انتخاب میکنیدمیتواندمنجر به تفاوت زیادی در رفتار او شود.
☘کودکان برخلاف بزرگسالان حس کنترل ندارند،بنابراین به دلیل عدم توانایی شان برای رسیدن به هدف و خواسته شان احساس سرخوردگی میکنند.

☘چراکودکان پرخاشگری میکنند؟
اعتقادبراین است که بروز بدخلقی در رفتارکودکان میتوانددلایل متفاوتی داشته باشد…گرسنگی،به دنبال توجه بودن،دنبال اطمینان وآرامش بودن از جمله این دلایل هستند.اغلب کودکان زمانی پرخاشگری میکنند که تسلیم خواسته هایشان نمیشوید،این خواسته میتواندهرچیزی باشددرخواست یک اسباب بازی خاص …..
☘از گفتن(نه،نکن،بس کن)پرهیزکنید…
این یکی از بهترین راه هابرای جلوگیری از بروز تندخویی در کودکان است هرچندممکن است دشوارباشد.تلاش کنید ازجمله های منفی که ممکن است کودک با شنیدن انها احساس شکست کندوتسلیم ناتوانی اشبشود پرهیزکنید.

☘تجزیه و تحلیل کنید…..
یکی از راه های خوب برای حفظ ارتباط و درک نیازهاو احساسات کودک این است که بدانید چه چیزی اورانگران کرده و سبب میشود که او به رفتارتندخویانه تمایل پیداکند.این رفتارممکن است در هرکودکی متفاوت باشد.اکثرکودکان در هنگام گرسنگی تمایل به پرخاشگری دارند،همیشه سعی کنید در امور مداخله وبا ایجاد تغییرات مناسب به آرام کردن کودک کمک کنید.

☘به کودک اجازه انتخاب بدهید….
درمورد کودکانی که به دلیل کمبودقدرتشان پرخاشگری میکننداین راه میتواند روش خوبی برای مقابله باشدبجای سخنرانی برای کودک درباره اینکه چرا نباید اینگونه رفتارکند به او اجازه انتخاب بدهید…از او بپرسیددوس داری اول مسواک بزنی؟یا لباس خوابتوبپوشی؟به او اجازه بدهیدبرای خودش تصمیمات کوچک را بگیرد.

☘بازی بسازید….
بسیاری از بچه هاوقتی که میخواهندفعالیت های تکراری و روزمره زندگی را انجام دهندمانند…حمام کردن یا مسواک زدن ممکن است پرخاشگری کنندیکی از راههای خوبی که میتوان به کودک کمک کرداین است که این فعالیت هارا برای او لذت بخش کنیم برای او توضیح دهید که حمام کردن چگونه بدن را تمیز و با نشاط میکند…..

☘یک الگوی خوب باشید….
مطمئن باشید با این روش دیریا زود کودکتان درست رفتارخواهدکرد،ممکن است موقعیت های خاصی باشندکه شمارا تحت فشار واسترس قرار بدهد اما قطعا به نتیجه میرسید .
🌹مولف:حدیث مهدی زاده🌹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *