بهترین پیش دبستانی در اصفهان

کودک شجاع

چگونه کودک شجاع داشته باشیم؟ شجاعت یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی است.کسانی که فاقد این ویژگی هستندنمیتواننداز موقعیت های خود به خوبی استفاده کنندبا توجه به این که کودکی دوران پرورش شخصیت فرزندان است باید به این مسئله …

کودک شجاع ادامه »

کودکان خوش رفتار و مودب

چگونه کودکان خوش رفتار و مودب داشته باشیم ؟ بیشتر والدین علاقه دارند کودکان خوش رفتار و مودب داشته باشند ولی راهکارهای مناسب آن را نمیدانند و متوسل میشوند به رفتار های خشونت طلب و پرخاشگرانه در صورتی که به …

کودکان خوش رفتار و مودب ادامه »

اسکرول به بالا